Autoplezier start bij Content

DISCLAIMER

Algemeen

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Content Autogroep.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden goederen c.q. materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. 

In het bijzonder zijn alle opties/kleuren/prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeer en of andere fouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze goederen en of materialen liggen bij Content Autogroep. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Content Autogroep, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke zaken anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Uw persoonsgegevens

Stel uw vraag

Geef hier eventueel aan om welke auto het gaat

Klik op 'verzenden' om uw vraag te versturen. - Wij zullen spoedig contact met u opnemen.